فهرست املاک - آپارتمان راه مشترک - صفحه 5

68مترآپارتمان درآستانه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 68 متر مربع
توافقی
اجاره آپارتمان 55متری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : رهن و اجاره متراژ : 55 متر مربع
قیمت کل : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان 63متری کاسبی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 63 متر مربع
قیمت کل : ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان50 متری در فردوسی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 50 متر مربع
قیمت کل : ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان 66متری شیک
آپارتمان 66متری شیک
(کد ملک :۴۰ )
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 66 متر مربع
توافقی
آپارتمان 70متری در آستانه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان شیک در فردوسی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 75 متر مربع
قیمت کل : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان82متری درخیابان فردوسی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 82 متر مربع
قیمت کل : ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان88متری در بلوارمعین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 88 متر مربع
قیمت کل : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان ساختمان جلال
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان50متری در آستانه سردارجنگل
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 50 متر مربع
قیمت کل : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان69متری در کوچه حلوایی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 69 متر مربع
قیمت کل : ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان57متری در آستانه اشرفیه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 57 متر مربع
قیمت کل : ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان فول امکانات
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 85 متر مربع
قیمت کل : ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان فول امکانات
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 77 متر مربع
قیمت کل : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان