فهرست املاک - آپارتمان راه مشترک - صفحه 3

فروش آپارتمان نقلی
فروش آپارتمان نقلی
(کد ملک :۱۳۵ )
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 40 متر مربع
قیمت کل : ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش 50متری در خیابان فلسطین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 50 متر مربع
قیمت کل : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان کم واحد در آستانه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 65 متر مربع
توافقی
فروش آپارتمان 75متری در مسکن مهر
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 75 متر مربع
قیمت کل : ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش 70متری در آستانه اشرفیه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان در کوچه برق
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 46 متر مربع
توافقی
فروش آپارتمان درکوچه مروارید
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 80 متر مربع
قیمت کل : ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش77متری در شهرآستانه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 77 متر مربع
قیمت کل : ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان لوکس در فردوسی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 65 متر مربع
قیمت کل : ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان بسیار خوش نقشه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 47 متر مربع
قیمت کل : ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان 4 طبقه درخیابان منتظری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 64 متر مربع
قیمت کل : ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان 103 متری لاکچری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 103 متر مربع
قیمت کل : ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان لوکس در گیلان
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 80 متر مربع
قیمت کل : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان 68متری در16متری بهشتی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 68 متر مربع
قیمت کل : ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان خلوت در بلوارمعین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 65 متر مربع
قیمت کل : ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان