فهرست املاک - آپارتمان راه جدا - صفحه 1

فروش واحد 50 متری/خوش ساخت / خیابان حلوایی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 50 متر مربع
قیمت کل : ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد راه جدا 55متری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 55 متر مربع
قیمت کل : ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش واحد 141متری میدان امام حسین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 141 متر مربع
قیمت کل : ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروش 58 متری راه جدا در قلب شهر
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 58 متر مربع
قیمت کل : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان راه جدا 107متری اهلبیت
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 107 متر مربع
قیمت کل : ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
واحد راه جدا 84متری واقع در خیابان قربانی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 84 متر مربع
قیمت کل : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
واحد آپارتمان راه جدا 105متر
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 105 متر مربع
قیمت کل : ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
واحد راه جدا 70 متری در اوایل ورودی شهر ساختاری شیک
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
واحد 68 متری نوساز وبروز دارای قابلیت چسباندن وام 320
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 68 متر مربع
قیمت کل : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش راه جدا در احسان طلب
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 85 متر مربع
توافقی
فروش واحد راه جدا بازسازی شده
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 73 متر مربع
توافقی
فروش واحد راه جدا نوساز
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 60 متر مربع
توافقی
فروش راه جدا نوساز خوشسیرت
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 85 متر مربع
توافقی
فروش راه جدا جسیدان
فروش راه جدا جسیدان
(کد ملک :۳۸۵ )
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 97 متر مربع
توافقی
فروش راه جدا براصلی فلسطین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 55 متر مربع
توافقی