قوانین مشاعات ساختمان

قوانین مشاعات ساختمان

طبق قوانین:مشاعات در آپارتمان ها شامل دوبخش می باشد:

مالکیت در قسمت های اختصاصی ومالکیت در قسمت های مشاع ویاهمان مشترک ساختمان که هر کدام دارای قوانین مختص به خود می باشد.

قسمت هایی از آپارتمان که مالکیت انها به طور اختصاصی برای هر واحد در سندمالکیت آمده است را(قسمت اختصاصی آپارتمان) می نامند.که استفاده از آن مختص مالک ویا مستاجر آن واحد می باشدو مالکین واحد های دیگر حق استفاده از آن را ندارند.

فضای داخلی هر واحد آپارتمان مانند:هال و پذیرایی،اتاق خواب،آشپزخانه،سرویس ها،بالکن شامل قسمت های اختصاصی می باشد و انباری و پارکینگ هم اگر در سند قید شده باشد به عنوان فضای اختصاصی  محسوب می شود.

و قسمت دیگر ساختمان که اختلاف نظر ساکنان بر سر آن می باشد مشاعات و قسمت های مشترک ساختمان است،دلیل این اختلافات برای آن است که ساکنین تعریف دقیق آن را نمی دانندو از قوانین آن اطلاع ندارند.

چه بخش هایی شامل مشاعات آپارتمان می باشد؟

بخش هایی از آپارتمان که سند مالکی برای آن قیدنشده باشد وهمه ساکنین به طور مشترک از آن استفاده کنند را مشاعان می نامند مانند:

*زمین ساختمان

*درب ورودی

*راهرو

*پشت بام

*آسانسور

*پارکینگ اضافی

*ورودی پارکینگ

*شوفاژخانه

*پله ها

*انشعابات مشترک

*تاسیسات مشترک

*حیاط

*باغچه

*لابی

هزینه مشاعات ساختمان

مخارج مشاعات ساختمان برعهده کلیه ساکنین  آپارتمان می باشد که تمام ساکنین موظف هسنتد سهم خود را به مدیر ساختمان پرداخت نمایند.اگر واحدی سهم خود راپرداخت نکند ساکنین ساختمان می توانند شکایت خود را از طریق شورای حل اختلاف انجام دهند.

اگر واحدی مسئول آسیب وارد شده بر مشاعات باشد فقط همان واحد باید هزینه تعمیرات را پرداخت کند

قوانین استفاده از مشاعات چیست؟

ساکنین ساختمان باید در حدی از مشاعات استفاده کنند که استفاده آنها مانعی برای استفاده دیگران نباشد.مثلا قرار دادان لوازم اضافی در پله وحیاط ساختمان به عنوان استفاده شخصی تلقی می شود و سایر واحد هامی توانند اعتراض نمایند.

-هیچ کدام از ساکنین اجازه تصرف مشاعات ساختمان را ندارد و نمی تواند آن را بهدیگری واگذار نماید

-استفاده از مشاعات نباید مورد اذیت وآزار ساکنین دیگر واحد ها شود مثلا نگهداری حیوانات در حیاط خلاف قوانین است

-تغییر شکل و رنگ در نمای ساختمان که باعث بر هم زدن هماهنگی در نمای ساختمان شود ممنوع می باشد.

-گذاشتن زباله در راهرو که باعث ایجاد بوی بد در راهرو شود

-استفاده شخصی از برق و آب مشاع ساختمان ممنوع میباشد

-استفاده از پارکینگ برای مهمانی و جشن فقط با رضایت سایر ساکنین امکان پذیر می باشد

-خودرو ها باید فقط در محل تعیین شده قرار گیرد

-تغییردر نقشه ساختمان بدون کسب مجوز و رضایت ساکنین ممنوع می باشد

باتشکر از همراهی شما

نویسنده :املاک استادمعین

 


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴