دولت برای کاهش نرخ اجاره بها و التهابات بازار برنامه مناسبی ارائه نداد!

دولت برای کاهش نرخ اجاره بها و التهابات بازار برنامه مناسبی ارائه نداد!

 

 

به گفته کارشناسان نرخ مسکن در طول 10 سال قبل با افزایش تورم و پول نقد رشد کرد و این رشد به 100 درصد رسید که دولت برای کاهش التهاب بازار سیاست هایی در نظر گرفت که آن قدر موثر نبوده زیرا بازار مسکن نیازمند برنامه ریزی های طولانی مدت است.

کارشناسان با اشاره به اینکه نرخ اجاره مسکن در یک دوره چند ساله از قیمت مسکن پیروی می کنند. اما رشد آن به اندازه نرخ مسکن نیست آشکارا گفتند: در سال قبل نرخ مسکن رشد 100 درصدی داشته ،  اما در بازار داغ اجاره این اندازه به 20 تا 35 درصد رسید و امسال قیمت اجاره رشد بیشتر از 35 درصدی داشته است.

مسولان آشکار ساختند که اگر نامه بین صاحب خانه ها و مستاجرین 2 تا 3 ساله بسته شود باعث اطمینان خاطر و در واقع کمکی به مستاجران می شود.

همچنین مسولین گفتند مشکلات بخش آپارتمان باید در بلند مدت حل شود و یکی از روش ها با توجه به کاهش تولید مسکن توجه به شهرک های کوچک است و باید زیر ساخت ها را در این شهرک ها افزایش داد.

کارشناس بازار مسکن گفته است هرگونه مداخله کردن دولت در نرخ گذاری در بلند مدت به زیان مستاجرین خواهد بود و رهن و اجاره ها از وضعیت روشن خارج می شود.

مسولین اینگونه بیان کردند که مداخله دولت باید در اندازه بنیادی تری صورت بگیرد و مهم ترین آن کنترل تورم و زیاد شدن عرضه مسکن است و در کنار این برنامه ها باید بتواند با اعمال سیاست گذاری هایی ، مانند مالیات بر ارزش افزوده تا حدودی این بازار را کنترل کند.


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵