تامین مسکن کارگران به مرحله ی عملیاتی رسید

تامین مسکن کارگران به مرحله ی عملیاتی رسید

محمد کبیری، معاون تعاون وزیرکار در جلسه شورای عالی کار گفت: تفاهم نامه ای با بانک توسعه تعاون بسته شده  تا مشکل مالی کارگران برای پروژه های مسکنشان حل شود .

یکی از علت طولانی شدن پروژه های تعاونی مسکن کارگران عدم پرداخت بموقع سهم اعضا بوده است . با عقد این تفاهم نامه در صورتی که اعضای تعاونی نتوانند سهم خود را پرداخت کنند بانک موظف است به پیمانکار وام بدهد تا پروژه تکمیل شود و این مبلغ را به صورت تسهیلات از فرد دریافت می کند .بانک توسعه تعاون حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پیشرفت در نظر گرفته است .

  ابراهیم صادقی فر،معاون فرهنگی ، اجتماعی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» ، اظهار داشت: هدف از این طرح ، تامین آپارتمان برای کارگران دست یافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصت های قانونی همچون ماده 149 قانون کار، ظرفیت های موجود و بهره گیری از اصل هم افزایی منابع با مشارکت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.  

ایشان فرمودند : رئیس جمهور نیز در هفته کارگر تاکید داشته اند که موضوع مسکن کارگری با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

در قالب این طرح، مدل های مختلف از جمله تخصیص زمین، تأمین مصالح آپارتمانی با شرایط مناسب، حمایت از تامین مسکن کارگران در قالب تعاونی، تسهیلات حمایتی یا سایر روش ها پیش بینی شده است تا کارگران بر اساس وسع مالی و سایر شاخص ها، در این طرح مورد حمایت قرار گیرند. به هر حال روش های مختلف در حال بررسی هستند تا طی تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی این طرح عملیاتی شود


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰