آسان ترین راه خانه دار شدن کدام وام می باشد؟

آسان ترین راه خانه دار شدن کدام وام می باشد؟

 

خریداوراق بهتراست یاسپرده گذاری؟

خرید اوراق در مقایسه با سپرده گذاری مزایای بهتری دارد که در این قسمت به آن اشاره می کنیم:

1:در وقت صرفه جویی شده و دچار افزایش قیمت و تورم نمی شوید.

2:در وام سپرده گذاری باید حتما ملک خریداری کنید اما در صورت استفاده نکردن از وام اوراق می توانید آن را بفروشید.

3:می تواید وام اوراق راهدیه دهید ویا انتقال دهید.

4:اوراق را در ساخت ملک و خریدخانه می توانید استفاده کنید.

5:با انواع سپرده های مسکن می توان آن را استفاده کرد به عنوان مثال:

وقتی در خریدخانه از وام اوراق استفاده می کنید می توانید از وام تعمیرات نیز در کنار آن استفاده کنید.

در خرید اوراق به این نکات توجه کنید:

1:از واسطه ها اوراق را خریداری نکنید.

2:اوراق ها دارای زمان می باشد هنگام خریداوراق به تاریخ انقضای آن توجه کنید.

3:قیمت اوراق  به روز می باشد،بهترین زمان را برای خرید اوراق در نظربگیرید.

نویسنده:مشاور املاک استادمعین


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶