وام های مسکن برای خریدخانه

وام های مسکن برای خریدخانه

 یکی از راه های خریدخانه برای کسانی که بودجه کافی برای خرید خانه را ندارند.دریافت وام های مسکن است که شامل وام:خرید اوراق-وام مسکن یکم-وام حساب پس انداز مسکن جوانان-تعمیرمسکن که به خانه دار شدن شما کمک می کند.

دراین قسمت به انواع وام ها می پردازیم:

به طور کلی وام های خرید آپارتمان شامل دو دسته می شود:وام هایی که با خرید اوراق از بازار بورس دریافت می کنند و وام هایی که از صندوق پس انداز مسکن دریافت می شود.

درادامه شرایط دریافت وام های مسکن را باز گو می کنیم:

وام های اوراق دار:

برای دریافت وام های اوراق از بازار سرمایه متقاضیان باید برای هر500هزار تومان یک برگ اوراق خریداری کندکه قیمت هر برگ به دلیل نوسان بازار بورس تغییر می کند.به عنوان مثال:برای دریافت وام 60میلیون تومانی باید120 برگ اوراق خریداری کنید.

طبق مصوبه شورا:سقف پرداخت وام های مسکن در تهران تا70میلیون تومان ودر مراکز استان ها وشهرهایی بالای دویست هزار نفر جمعیت تا60میلیون تومان وسایر شهر ها ومناطق 50میلیون تومان تعیین شده است.

 

 

وام مسکن جوانان

این وام مختص زوجین می باشد و درتهران 120میلیون تومان و مراکز شهر ها و استان های بالای دویست هزارنفر مانند گیلان 100میلیون ودیگر شهر ها ومناطق80 میلیون تومان است.سود بازپرداختی این وام 17.5 درصد است و زمان پرداخت آن 12سال می باشد.

*زوجین فقط یک بار می توانند از این وام استفاده کنند.

وام مسکن یکم

وام صندوق پس انداز یکم  هم به زوج ها و هم انفرادی تعلق می گیرد:به زوج ها در تهران تا160میلیون تومان- درکلان شهرها که بالای دویست هزار نفر جمعیت دارند 120 میلیون تومان و به سایر شهر ها و مناطق 80میلیون تومان پرداخت می شود و به صورت انفرادی در تهران به هر فرد 80میلیون به کلان شهر ها واستان ها 60 میلیون تومان و به سایر شهر ها 40میلیون پرداخت می گردد.

*برای دریافت وام مسکن یکم باید نصف مبلغ وام  به مدت یکسال سپرده گذاری شود.

*می توانید مدت سپرده را بیشتر و زمان آن را کمتر کنید.

*سود باز پرداخت مسکن یکم 9.5 درصد است-وبازپرداخت آن 12ساله می باشد.

*برای دریافت وام فرد متقاضی باید حتما دارای درآمد مستقل باشد

وام مشترک یا تعمیر خانه ویلایی

وام تعمیرات به افرادی که صاحب خانه هستند پرداخت می شود.کسانی که از صندوق پس انداز خانه ویلایی یا از طریق خرید اوراق استفاده کرده اند نیز می توانند از وام تعمیر مسکن ویلایی استفاده کنند.وام تعمیرات تاسقف 20میلیون تومان پرداخت می شود.

*برای دریافت وام مشترک باید اوراق بخرید.برای 20 میلیون وام باید 40برگ اوراق تهیه نمود.

 

 

*سود وام 18 درصد می باشد

دراین نوع وام نیازی به ضامن نیست و سند خانه ضامن شماست و تا پایان پرداخت تسهیلات خانه در رهن بانک می ماند.بااین وجود برخی از شعبه ها برای اطمینان درخواست ضامن می کنند.

 

 


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴