فهرست املاک - صفحه 19

فروش ویلا قابل بازسازی درآستانه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : خانه ویلایی
نوع معامله : فروش متراژ : 85 متر مربع
قیمت کل : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلادوبلکس در شهرآستانه اشرفیه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : خانه ویلایی
نوع معامله : فروش متراژ : 90 متر مربع
قیمت کل : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان راه جدا107متری بلوارمطهری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 107 متر مربع
قیمت کل : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راه جدا 44 متری دراشرفی اصفهانی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 44 متر مربع
قیمت کل : ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان راه جدا درآستانه اشرفیه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 85 متر مربع
قیمت کل : ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلای دوبلکس لاکچری در شرق گیلان
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : خانه ویلایی
نوع معامله : فروش متراژ : 280 متر مربع
توافقی
آپارتمان راه جدا درآبیاری
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه جدا
نوع معامله : فروش متراژ : 80 متر مربع
قیمت کل : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان 70متری در آستانه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان شیک در فردوسی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 75 متر مربع
قیمت کل : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان82متری درخیابان فردوسی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 82 متر مربع
قیمت کل : ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان88متری در بلوارمعین
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 88 متر مربع
قیمت کل : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان ساختمان جلال
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 70 متر مربع
قیمت کل : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان50متری در آستانه سردارجنگل
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 50 متر مربع
قیمت کل : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان69متری در کوچه حلوایی
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 69 متر مربع
قیمت کل : ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش آپارتمان57متری در آستانه اشرفیه
موقعیت : گیلان - آستانه اشرفیه نوع ملک : آپارتمان راه مشترک
نوع معامله : فروش متراژ : 57 متر مربع
قیمت کل : ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان